Oenighet om hur elever i kristna grupper får agera

Har en religiös förening på en skola rätt att värva medlemmar? Nej, säger Skolverkets jurist. Ja, säger Skolledarförbundets ordförande. Den grundlagskyddade föreningsfriheten ställs mot skollagens krav på icke-konfessionell utbildning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!