18 april 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Framsteg för mänskliga rättigheter hotas

Alla bör vi försvara de mänskliga rättigheterna. Mer än en tredjedel av världens befolkning lever fortfarande under auktoritära regimer omfattande diskriminering. Men vi kan göra skillnad i kampen för deras rättigheter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar