Pingstledarna nöjda med historisk Romresa

Personlig audiens hos påven. Samtal om Petrus kedjor. Möte med Enhetsrådet. Pingsts historiska studiebesök i Vatikanen tillsammans med Katolska kyrkan i Sverige, som väckt kritiska röster inom pingstleden till liv, hade ett varierat upplägg.
Men vad betyder besöket och hur ser den fortsatta dialogen ut? Dagen mötte tre av resenärerna efter hemkomsten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!