Präst utesluten ur Katolska kyrkan för liberala åsikter

En australisk präst har blivit utesluten ur Katolska kyrkan för att ha propagerat för ordination av kvinnliga präster. Han är den förste som exkommuniceras på den grunden under den nye påven Franciskus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!