Prästen som kämpar mot hedersmord

Den syrisk-ortodoxe prästen Gabriel Barquasho, Södertälje, drar sig inte för att viga flickor mot föräldrarnas vilja. Även i hemlighet och trots hot från fäder och bröder.
Han bekämpar aktivt så kallade hedersmord, som sedan länge är ett vardagsproblem för imamer och präster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!