Präster och pastorer: Själavård svårare efter Uppdrag gransknings inspelning

Uppdrag gransknings smyginspelning av själavårdssamtal har gjort många pastorer och präster försiktigare. Var tredje tror att händelsen påverkar deras samtal under tystnadsplikt, visar en Dagenenkät med cirka 400 pastorer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller