Föräldrar och barn

Alf B Svensson: Föräldrar vill göra allt rätt men litar inte på sig själva

De vill göra allt rätt, men de litar inte på sig själva.

Jag har aldrig tidigare mött så många engagerade föräldrar. Att vara en bra förälder är i dag viktigare för många än att göra karriär, bo fint eller köra BMW. De flesta föräldrar kan i dag allt om barns behov och utveckling långt innan de åker till BB. Så fort barnen fått sina personnummer ställer man dem i kö till de bästa skolorna.

Samtidigt har jag aldrig tidigare mött så många vilsna och osäkra föräldrar. De vill göra allt rätt, men de litar inte på sig själva och är osäkra på vad som är rätt.

Hur en bra förälder ska vara har ändrats mycket sedan jag var barn. Då skulle barn ammas var fjärde timme. Nu ammas en del hela tiden.

Då skämde man bort barnen om man tog upp dem när de låg och skrek. I dag kan de få dålig anknytning och bristande tillit till vuxna om man låter dem ligga och skrika.

Då skulle barn lära sig att lyda. I dag ska de vara med och bestämma. Nu talas mycket om barns rättigheter. För pratade man mest om deras skyldigheter.

Många föräldrar har i dag gått på myten att barnproffsen i skolan och förskolan betyder mest och alltid vet bäst. De inser inte hur mycket de själva betyder. Många har en överdriven rädsla för att göra fel. De tror också att barnen tar skada och känner sig oälskade om de inte alltid har en ängels tålamod. Många vågar inte heller sätta gränser av rädsla för att kränka barnen och hämma dem i deras utveckling.

Du som förälder betyder mer än du tror. Du påverkar barnens utveckling mer än personalen i skolan och förskolan. Du kan inte påverka deras grundläggande personlighet, för generna betyder mest. Däremot­ kan du påverka deras värderingar och hur de uppträder mot andra.

Barn föds med olika personligheter men inte med en uppsättning goda värderingar. Det måste vi ge dem.

En av dina viktigaste uppgifter är att ge dem goda normer och värderingar. Du måste själv vara en positiv förebild och försöka leva som du lär. Enligt FN:s barnkonvention har vi föräldrar rätt att fostra och vägleda våra barn. Annars sviker vi dem och tar inte vårt föräldraansvar.

Av rädsla för att vara auktoritära vågar många föräldrar inte vara den auktoritet och den ledare de faktiskt är. Trots att de har en livserfarenhet som barnen helt saknar.

Du måste inte ha läst psykologi för att vara en bra förälder. De flesta av oss blev ju ganska bra, trots att våra föräldrar inte var perfekta.

Älskar du dina barn och vill dem väl är det inte så farligt om du gör fel ibland. Jag har träffat tusentals barn och deras föräldrar och jag har upptäckt en sak: Halvbra föräldrar får ofta jättefina barn.

Fler artiklar för dig