27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Så här kyrkliga är Sveriges ministrar

En alliansmissionare, en pingstvän och flera medlemmar med förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. När Dagen går igenom regeringen Reinfeldt och statsrådens religiösa hemvist visar det sig att ministrarna är mer kyrkliga än befolkningen i övrigt.

Utnämningen av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) fick i förra veckan hård kritik, bland annat på grund av hennes bakgrund i Ja till livet och trosrörelsen. Men en genomgång av övriga regeringen visar att hon är i gott sällskap av fler kyrkligt aktiva ministrar.

Fler kyrkoaktiva

Medan omkring 67 procent av svenska befolkningen i stort är medlemmar i Svenska kyrkan – så är 83 procent av statsråden med i Svenska kyrkan. Bara 4 av 24 ministrar står helt utanför samfundtillhörighet.

– Att vara minister och ha en religiös tro är inget ovanligt. I en borgerlig regering är antalet kyrkoaktiva fler eftersom kopplingarna till kyrkligheten traditionellt sett är starkare där än på vänsterkanten, säger Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

Bland de med starkast band till frikyrkligheten syns Kristdemokraternas ministrar.

Barn- och äldreminister Maria Larsson är dubbelansluten till både Svenska kyrkan och Alliansmissionen. Bostadsminister Stefan Attefall är pingstvän och socialminister Göran Hägglund är uppvuxen i ett pingsthem men är i dag enbart medlem i Svenska kyrkan.

Klarat sig undan kritik

Ändå har dessa – vid sitt tillträde som ministrar – klarat sig undan liknande kritikstorm som Svantesson utsatts för den gångna veckan.

– På något vis är det mer förväntat och accepterat att kristdemokratiska ministrar har den bakgrunden, säger Magnus Hagevi och fortsätter:

– De starka reaktionerna mot utnämningen av Elisabeth Svantesson kan bero på att nya moderaterna inte associeras med traditionell kristendom utan uppfattas som ett modernt projekt. Om detta kopplas till kristendomen kan det provocera en del.

Två delar av kritiken

Han sammanfattar kritiken i två delar. Den ena delen handlar om bakgrunden i Ja till Livet – där han menar att hon får räkna med att bli omdebatterad. Den andra handlar om församlingsmedlemskapet som han betonar är en fri- och rättighet.

– Här bör den nya ministern bli bedömd utifrån vad hon gör som statsråd och inte vad hon gör på söndagarna.

De som står helt utan samfundstillhörighet är handelsminister Ewa Björling, kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg. Den sistnämnde har dock berättat att han kallar sig kristen i olika medier och att han läser Barnens bibel för sina barn.

”Kommer bli mer tolerant”

Magnus Hagevi tror att det kommer bli allt vanligare att personer i ledande ställning är öppna med sin religiösa tro och att detta är en förutsättning för att ett pluralistiskt samhälle ska fungera.

– Jag tror att samhället kommer att bli mer tolerant och att många som kritiserat Elisabeth Svantesson för hennes religionsutövning inte kommer att vilja kännas vid det om några år, utan snarare skämmas över vad de sagt, säger han.

Så ser ministrarnas samfundstillhörighet ut:

Fredrik Reinfeldt, (M), statsminister

Fredrik Reinfeldt gick ur kyrkan när han fyllde 18 år, och uppger att han aldrig röstat i ett kyrkoval.

Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister:

Elisabeth Svantesson är medlem i trosrörelseförsamlingen Kristet center i hemstaden Örebro, och även medlem i Svenska kyrkan. Var före ministerutnämningen ordförande i riksdagens kristna grupp.

Jan Björklund (FP), utbildningsminister:

Är medlem i Svenska kyrkan. Har varit kritisk till röster som menar att skolavslutningar inte ska få hållas i kyrkorna.

Karin Enström (M), försvarsminister:

Medlem i Svenska kyrkan.

Lena Adelsohn Liljeroth (M), kultur- och idrottsminister:

Är inte medlem i Svenska kyrkan. Har dock drivit igenom det så kallade kulturarvslyftet, för att förhindra att gamla kyrkobyggnader förfaller.

Lena Ek (C), miljöminister:

Medlem i Svenska kyrkan.

Anders Borg, (M), finansminister:

Anders Borg kallar sig numera kristen men gick ur Svenska kyrkan som ung, då han var ateist. Är inte med i något annat samfund.

Anna-Karin Hatt, (C), IT- och energiminister:

Är medlem i Svenska Kyrkan och ställde upp i 2013 års kyrkoval på lokal nivå.

Annie Lööf (C), näringsminister:

Medlem i Svenska kyrkan. Har sjungit i gospelkör i Missionskyrkan, gått i scouter i Alliansmissionen och har deltagit i ungdomsverksamhet i Pingstkyrkan.

Beatrice Ask (M), justitieminister:

Medlem i Svenska kyrkan. Förtroendevald som kyrkofullmäktigeledamot i Kungsholms församling i Stockholm 2010-2013.

Stefan Attefall (KD), civil- och bostadsminister:

Attefall är medlem i Svenska kyrkan och också i en pingstförsamling i sin hemort Jönköping. Vill se kyrkorna ta större plats i samhällsdebatten.

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister:

Erik Ullenhag är medlem i Svenska kyrkan. Har tidigare varit konfirmandledare och har i en Dagenintervju sagt att han definierar sig som kristen på en internationell scen.

Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister:

Är medlem i Svenska kyrkan. Blev uppmärksammad i vintras när han under en visionsdag uttryckte att kyrkan bör vara en mötesplats för alla religioner.

Maria Larsson (KD), barn-och äldreminister:

Maria Larsson är medlem i Svenska Kyrkan och i Svenska Alliansmissionen. Har i Dagen hävdat att barn har rätt till andlighet.

Göran Hägglund (KD), socialminister:

Göran Hägglund är uppvuxen i ett pingsthem, men är sedan länge medlem i Svenska kyrkan. Tillhör inga andra samfund.

Hillevi Engström (M), biståndsminister:

Vill inte själv uppge samfundstillhörighet – eftersom frågan är "alltför privat" – men utdrag ur Svenska kyrkans medlemsregister visar att hon är medlem.

Peter Norman (M), finansmarknadsministern:

Medlem i Svenska kyrkan.

Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister:

Medlem i Svenska kyrkan. Unnade sina kollegor en stund av andakt, när hon i egenskap av statssekreterare ledde regeringskansliets årliga julandakt i S:ta Clara kyrka i Stockholm i fjol.

Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister:

Eskil Erlandsson är medlem i Svenska kyrkan.

Eva Björling (M), handelsministern:

Är inte medlem i något trossamfund. Har dock tidigare medverkat som talare vid Karlstad domkyrkas ljuständning på världsaidsdagen.

Tobias Billström (M), migrationsminister:

Medlem i Svenska kyrkan.

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister:

Catharina Elmsäter-Svärd är medlem i Svenska kyrkan. Predikade i mars under en gospelgudstjänst i New York då hon presenterades som "swedish minister" och misstogs för att vara pastor.

Carl Bildt (M), utrikesminister:

Med i Svenska kyrkan. Kryssades in i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora församling i Stockholm 2009. Hur aktiv han har varit är dock oklart.

Birgitta Ohlsson (FP), EU-minister:

Birgitta Ohlsson är medlem i Svenska kyrkan.

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar