Starka reaktioner efter ”Bögbotarna”

Tv-programmet ”Bögbotarna” har fått många att reagera. Både på prästernas agerande, SVT:s metod att utnyttja själavårdssamtal och huruvida de förböner som genomfördes faktiskt går emot Svenska kyrkans regler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!