Svenskarna allt mer positiva till invandrare

Svenskarna blir allt mer positiva till invandrare, trots att debatten ger det motsatta intrycket. Så kan man sammanfatta statsvetaren Marie Demkers slutsatser, vilka bygger på flera års mätningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!