Adventsuppropet

Adventsupproret startades av Dagen 2012, och var ett krav på att Sveriges skollag skulle skrivas om, så att skolavslutningar i kyrkan återigen skulle få innehålla religiösa inslag. 81 130 namnunderskrifter lämnades in.