04 december 2020

En tidning på kristen grundAteism

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.