Ateism

Ateism är en livsåskådning vars utgångspunkt är att det inte finns någon högre makt som har inflytande över tillvaron på jorden och människors liv.

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.