Diakonia

Dagens artiklar som rör biståndsorganisationen Diakonia som drivs av Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan.