EFS

EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) är en lågkyrklig väckelserörelse inom Svenska kyrkan med betoning på lekmannaengagemang och rötter i 1800-talets folkväckelse. Läs Dagens artiklar om EFS nedan: