Friskola

FRISKOLA. Tiderna har förändrats men det finns goda möjligheter för bibelberättelserna att komma elever till del inom skolans rådande regelverk, skriver Andreas Hultsten och Marina Andersson.