20 oktober 2021

En tidning på kristen grundIntegration

I takt med att kunskaperna i svenska blir sämre försvåras möjligheterna att förkunna evangelium, skriver Gunvor Venngren och Kjell O Lejon.