24 november 2020

En tidning på kristen grundintegration

Barmhärtighet kan också bestå i att vi tar emot det antal personer som vi kan integrera i vårt samhälle, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD).