16 maj 2021

En tidning på kristen grundIslam

Inte alla religiösa uttryck är alltid lämpliga överallt, skriver Denisé Cassel och Jerry Broman (Båda KD).

Om Muhammeds vittnesbörd gäller den Gud som kristna talar om borde han vara i någon mening relevant också för kristna, skriver Jakob Wirén.