KDU

Beklagligt att Kristdemokraterna gav sitt stöd till pandemilagen och dess illa avvägda inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter, skriver sex företrädare för KDU Stockholm.