16 oktober 2021

En tidning på kristen grundKriminalitet

Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet, ett faktum som ofta glöms bort i debatten, skriver fyra företrädare för Räddningsmissionen och Erikshjälpen.