Lausannedeklarationen

Deklarationen från Lausannerörelsens första möte 1974, betonar bland annat Bibelns auktoritet, Jesus som vägen till Gud, evangelisation och socialt ansvar. Läs mer om Lausannedeklarationen: