Nyandlighet

Nyandliga rörelser framställer sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna. Fenomenet började växa fram på 1960- och 1970-talen.