27 november 2021

En tidning på kristen grundScouterna

Organisationen Scouterna är Sveriges officiella scoutförbund. Man har dels egna scouter, dels är man samarbetsorganisation med till exempel Equmenia Scout och Salt Scout, som via Scouterna är anslutna till den internationella scoutrörelsen.