Två bibelböcker ska nyöversättas till 2015

Om två år får svenska folket tillgång till en ny provöversättning av Lukasevangeliet och Galaterbrevet. Om den tas väl emot är planen att hela Nya testamentet ska översättas igen – för att ersätta 1981 års version.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!