09 december 2021

En tidning på kristen grundUtrikes

Pandemin har lett till miljardförlust för Engelska kyrkan

Har förlorat motsvarande cirka 1,6 miljarder kronor under pandemin - krispaket väntar med uppsägningar som trolig följd

Pandemin har kostat Engelska kyrkan motsvarande cirka 1,6 miljarder kronor. Nu väntar ett ekonomiskt stålbad med uppsägningar av personal som en trolig konsekvens.

Redan innan pandemin slog till var kyrkans finanser ansträngda, och nu ser det riktigt illa ut. Nedstängningen av kyrkor i hela Storbritannien från slutet av mars fram till början av juni innebär ett jättelikt ekonomiskt tapp, visar det sig.

En stor del av bortfallet gäller uteblivna kollekter, men även intäkter från vigslar, begravningar och dop ingår i de dystra siffrorna, rapporterar Daily Mail.

Olika förslag diskuteras

Hur kyrkan ska vända den negativa ekonomiska utvecklingen är oklart i dagsläget. Men det spekuleras i att man kommer att tvingas till flera drastiska åtgärder för att vända de röda siffrorna till svarta.

Uppgifter finns som säger att det kan bli tal om att skära ned på antalet biskopar från 100 till så pass få som tio. Om detta är realistiskt eller inte återstår att se.

Mer troligt är att Engelska kyrkan bestämmer sig för slå ihop församlingar, något som skett i många andra kyrkor runt om i världen, även i Svenska kyrkan. Det talas om en reducering från 12 500 till 9 000 församlingar.

Inlägg på Facebook

Ett annat förslag som ska ha diskuterats bakom låsta dörrar går ut på att effektivisera i de totalt 42 olika stiften i Engelska kyrkan. Men exakt vad som menas med detta finns inga klara uppgifter om.

Att kyrkan gått miste om 1,6 miljarder kronor under pandemin offentliggjordes på Facebook av Ian Paul. Han sitter i kyrkans högsta ledning och är även en av ärkebiskop Justin Welbys närmaste medarbetare.

Uppgifterna har senare raderats – men enligt Daily Mail har kyrkan inte dementerat att det handlar om belopp i den storleksordningen.

Kyrkbänkar gapar tomma

En talesperson har sagt att det handlar om ett ekonomiskt bortfall på maximalt 20 procent i vissa församlingar, men menar att det är för tidigt att spekulera om hur stort det totala bortfallet kommer att bli.

I vilket fall som helst ser det ekonomiskt kärvt ut för Engelska kyrkan, vilket fick ett konkret uttryck på juldagen. Då ledde Justin Welby en gudstjänst i St Pauls-katedralen som normalt rymmer 2 000 personer.

Trots att så många som 90 personer var på plats i den stora kyrkan i London, blev det en smärtsam påminnelse om att många kyrkbänkar i landet gapar tomma under 2020.

Engelska kyrkan befinner sig av allt att döma i en ekonomisk kris, som kommer att leda till nedskärningar. Kyrkan jobbar nu för högtryck med att ta fram ett krispaket som väntas bli offentligt i februari.

I juli är det sedan dags för kyrkans högsta beslutande organ, generalsynoden, att ta ställning till de förslag till åtgärder som presenterats.


Thomas Manfredh

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Utrikes