25 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Vad är en profetia? Teologen Mikael Tellbe svarar

Teologen och pastorn Mikael Tellbe svarar på vad profetior är och hur man ska förhålla sig till dem.

Vad är en profetia?

- Det är ett budskap som någon uppfattar att hon eller han fått av Gud. Det enda kriteriet för att tala profetiskt enligt 1 Korinthierbrevet 14 är att längta och ivra efter att vara ett språkrör för Gud.

Hur ska vi förhålla oss till profetiskt tal?

- Först ska vi lyssna med ödmjukhet till det som sägs. Sedan är det viktigt att pröva profetian: Stämmer innehållet med Guds ord? Finns det trovärdighet hos den som talar? Vad är syftet med det som talas? Sådana frågor är viktiga att ställa.

Ska var och en pröva profetiskt tal eller bara teologer och pastorer?

- Alla bör pröva profetiskt tal, men tanken är inte att varje individ gör det privat. Tvärtom riktar sig Paulus till hela församlingen. Tillsammans hör man Guds röst och tillsammans tolkar man det profetiska talet.

Varför handlar många profetior om katastrofer?

- Jag vet inte om det är så. Men lite förenklat finns två olika typer av profetior. Dels de som tillrättavisar, förmanar och varnar. Dels de som tröstar, uppmuntrar och bygger upp. Men om vi som Guds folk blir mer rädda än styrkta tror jag att vi tolkar det profetiska ordet fel.

- Faran är att antingen bli paralyserad av rädsla och fruktan eller att rycka på axlarna och inte bry sig. Inget av de alternativen är bra. För att undvika det behöver vi sätta profetian i ett sammanhang och inte tolka den rakt av. Det första Jesus säger till Johannes i Uppenbarelseboken är: "Var inte rädd!" Och det gäller oss också.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar