Värdig och gripande minnesstund i Knutby

Gripande och värdigt.
Så kan förbönsgudstjänsten i Knutby kyrka i onsdags kväll sammanfattas.
I gudstjänsten deltog ett hundratal personer, som i bön och sång gav uttryck för sin sorg över den tragedi som i vintras drabbade det lilla, idylliska samhället i Uppland.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!