Vatikanen ger inte svar om sexövergrepp

FN:s barnrättskommitté får inte något uttömmande svar om de sexuella övergreppen inom Katolska kyrkan. Vatikanen menar att det är en inomkyrklig fråga.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!