”Vi är en församling i chock”

Biskop Anders Arborelius citerar Jesus när han kommenterar den avbrutna mässan i Katolska domkyrkan i Stockholm.” ... de vet inte vad de gör”, säger han med syfte på de tre kvinnorna från den feministiska protestgruppen Femen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!