Livsstil

Testa vad du kan om advent

I samarbete med Evangeliska Frikyrkan

Quizet består av tio frågor. Ju snabbare du anger rätt svar, desto högre poäng får du. Du kan också få bonuspoäng genom att dela med andra.

Quizkonstruktör: Dagen och Evangeliska Frikyrkan.

I slutet får du mer information om hur du kan stödja Evangeliska Frikyrkans arbete.

Lycka till!

Ser du inte quizet? Klicka här för att öppna det i ny flik.