Avhoppade humanister startar nytt förbund

Avhoppare från organisationen Unga humanister anser att begreppet humanism kidnappats av ateister. De bildar nu ett nytt förbund som tar avstånd från moderförbundets religionskritik. Målet är i stället att öka förståelsen mellan olika samhällsgrupper.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!