13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.

Lukas 1:49b-50

Dagens tanke:

Med tanke på hur vi hanterar varandra och vårt hem i universum måste vi inse att det hade varit ute med oss för länge sedan utan Guds tålamod med oss från släkte till släkte. Bara genom att leva i insikt om Guds helighet kan vi rädda oss själva och världen.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord