04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Vi skall berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort.

Psaltaren 78:4

Dagens tanke:

Varje ålder har sitt ansvar, och den som har livslång insikt i vad det är att leva i Guds gemenskap måste också dela med sig av sina erfarenheter till generationerna efter sig. Att ta den uppgiften på allvar är också att lära sig se Guds handlande i historien.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord