06 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag (Jesus) är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

Uppenbarelseboken 22:13

Dagens tanke:

Du är inskriven i Guds berättelse. Såsom han var med från skapelsens gryning var han med från den dag du blev till. Men han möter dig också i din framtids och din längtans Omega, när vår arma värld blir ny. Du är en människa med en framtid och ett hopp.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord