04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren!

Psaltaren 98:5

Dagens tanke:

Bibeln visar ofta på hur musiken kan hjälpa oss att kommunicera med Skaparen. Det finns ingen anledning att begränsa den rollen till kyrkomusiken. Underskatta alltså inte de öppningar för Guds tilltal som musiken skapar i vår tid, när musiken finns överallt.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord