06 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva?

Hesekiel 18:23

Dagens tanke:

Gud önskar, precis som vi, att alla genast skulle sluta upp med sina onda gärningar. Men han kan lika lite som vi tvinga någon att vända om från sin onda väg. Det är upp till var och en av oss att vända om från våra onda vägar, vår fria vilja är oinskränkt.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord