21 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till.

Jakobs brev 3:13

Dagens tanke:

Tyvärr förväxlas väl ofta mildhet med mjäkighet och feghet. Men den som har överseende med sådant som faktiskt är bagateller och ser förbi andras kantigheter och fokuserar på det goda i varje människa kan bli det föredöme vår stridslystna tid behöver.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord