17 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag är Gud och inte människa, den Helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck.

Hosea 11:9

Dagens tanke:

Kommer inte helighet alltid med skräck? Som när solen avslöjar källarfönstrets smuts. Men den Helige har redan genomskådat oss. När han öppnar himlens fönster glöms källarens unkenhet och våra ansikten vänds förväntansfullt mot ljuset: oron byts i förväntan.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord