22 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Markus 15:39

Dagens tanke:

Man kan kanske läsa eller lyssna sig till en tro, men det är först när vi ser som vi tror. Den som förunnats följa en gudsmänniskas kamp med lidande vet att det skapar trovärdighet och en önskan att ta efter. Varje kristen är kallad att vara en sådan förebild.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord