18 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov.

Psaltaren 111:10

Dagens tanke:

Varenda praktikant vet att man lär sig genom att få göra, inte genom att titta på. Det gäller gudsgemenskapen också. Vishet och insikt börjar med att vi frågar efter Guds plan, och sedan följer den efter förmåga. Det är när vi gör som vi lär och erövrar vishet.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar