17 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig, det går väl för den som gärna ger lån och är redlig i allt han gör.

Psaltaren 112:4

Dagens tanke:

Behöver den som är duktigt generös och redlig nåd och barmhärtighet? Kanske är detta en försäkran från den Rättfärdige om att hans nåd och barmhärtighet täcker alla de förluster en generös person kan göra om han blir lurad och bedragen i en orättvis värld.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar