21 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

1 Petrusbrevet 4:11

Dagens tanke:

Den högmodige ses knappast som en stor människa, men det gör något både med oss själva, med det vi utför och med dem som berörs om vi flyttar fokus från oss själva till Gud. När Gud förhärligas blir på något märkligt sätt både Gud och vi själva större.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord