19 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

1 Petrusbrevet 4:14

Dagens tanke:

Det är skillnad på att skymfas för Guds skull eller för sin egen. Om du utstår förakt för det du vet är gott och rätt visar du också att du vågar stå upp för det goda. Det ger en tillfredsställelse som inga applåder för feg anpassning någonsin kan uppväga.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord