06 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

Psaltaren 145:4

Dagens tanke:

Historien ger oss många exempel på släkter som på olika sätt har förändrat världen genom att medvetet tjäna Gud och vittna om hans storhet. Inte alla har blivit rika på ägodelar, men de har alla levt rika liv och spåren efter dem manar till efterföljd.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord