06 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Halleluja! Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Psaltaren 146:1

Dagens tanke:

Det ljuder en lovsång genom alla släkten, en lovsång till Skaparen som ger ett annat fokus än det man får när man stirrar ner i marken eller låter sig begränsas av sin egen synrand. I lovsången till Gud öppnas nya världar och där föds hopp och framtidstro.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar