10 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt.

Kolosserbrevet 1:9

Dagens tanke:

Om det nu finns en Gud som håller världen i sin hand, då måste det väl vara höjden av klarsyn att veta vad han vill? Vilken fantastisk tillgång då att dagligen kunna vända sig till honom i bön och uppleva att det går att få vila i hans vishet och insikt.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar