02 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten.

Efesierbrevet 4:3

Dagens tanke:

Det är lätt att gå vilse på fridens väg och söka lugn på bekostnad av sanning och rätt. En sann frid slätar inte över, men söker inte heller sitt. Fridens band håller samman erkända skiljaktigheter med bevarad ömsesidig respekt och kärleksfull fördragsamhet.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord