22 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

Hebreerbrevet 11:3

Dagens tanke:

Vetenskapens framsteg är viktiga och fascinerande, men vad eller vem som sätter i gång processen – ett skapelsens Ord om man så vill – kommer vi sannolikt aldrig förbi. Och om det finns en osynlig värld kan den bara uppfattas genom sin verkan i det synliga.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord