12 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.

Uppenbarelseboken 22:5

Dagens tanke:

Lägg märke till att Gud i den här framtidsvisionen inte tar över och pekar ut vägen åt människorna med hela handen. Trogen sin föresats ända från skapelsen överlämnar han åt människan, sin i grunden kloka avbild, att själv bestämma vägen i hans ansiktes ljus.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord