03 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.

Psaltaren 147:15

Dagens tanke:

Det är spännande att studera hur ordet om Jesus Kristus har spritt sig över världen från Judéens bergsbygd på mindre än två tusen år. Att få vara en del av denna kedja av berättelser om hur Gud förändrar världen genom människor som tar emot hans ord är stort.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord