03 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3

Dagens tanke:

Framför allt handlar det nog om perspektiv. Den som är mitt i smärtan ska aldrig avkrävas att se mening i lidandet. Men den som kommit ut på andra sidan kan ofta berätta om hur Gud varit med i läkedomsprocessen och rent av gett ärren mening.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord